Pinarello

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

PINARELLO X1 2023 + Shimano 105 2×11 + Shimano RS171

 • D162 PEARL WHITE szín, 530 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • D162 PEARL WHITE szín, 545 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (2 db)
 • akciós ár: 4 200 € helyett 3 599 €
 • RÉSZLETEK

 • D163 SHINY BLACK szín, 490 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • D163 SHINY BLACK szín, 515 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • D163 SHINY BLACK szín, 530 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (3 db)
 • D163 SHINY BLACK szín, 545 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (3 db)
 • D163 SHINY BLACK szín, 560 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • akciós ár: 4 200 € helyett 3 599 €
 • RÉSZLETEK

PINARELLO X3 2024 + Shimano 105 Di2 2×11 + Fulcrum Racing 800 DB

 • D160 DEEP BLACK szín, 560 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • akciós ár: 6 200 € helyett 5 299 €
 • RÉSZLETEK

PINARELLO F5 2023/2024 + Shimano 105 Di2 2×12 + Fulcrum Racing 800 DB 2WF-RC19 AFS

 • D103 IMPULSE BLUE szín, 515 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • D103 IMPULSE BLUE szín, 530 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (3 db)
 • akciós ár: 6 700 € helyett 5 699 €
 • RÉSZLETEK

PINARELLO F7 2023 + Shimano Ultegra Di2 2×12 + MOST Ultrafast Carbon DB

 • D101 RAZOR RED szín, 530 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • D101 RAZOR RED szín, 545 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • akciós ár: 9 500 € helyett 8 199 €
 • RÉSZLETEK

PINARELLO F9 2023 + Shimano Dura Ace Di2 2×12 + MOST Ultrafast Carbon DB

 • D100 RAZOR WHITE szín, 530 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • akciós ár: 13 000 € helyett 10 999 €
 • RÉSZLETEK

PINARELLO DOGMA X 2024 + Shimano Dura Ace Di2 2×12 + Princeton Peak 4550 DB

 • E202 XOLAR BLACK szín, 540 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • ár: 14 099 €
 • RÉSZLETEK

GRAVEL KERÉKPÁR

PINARELLO GREVIL F7 2023 + Shimano GRX RX810 1×11 + Fulcrum Rapid Red 500 700C DB

 • D202 RADIANT AURA szín, 550 méret: AZONNAL ELÉRHETŐ (1 db)
 • ár: 5 799 €
 • RÉSZLETEK